Fantastiska verk på nästa månadsauktion 2019-02-01!


Tirén 1853-1911 Akvarell på papper

Bruno Liljefors 1860-1939 Olja på duk

Helmer Osslund 1866-1938 Olja på pannå

Bengt Lindström 1925-2008 Akryl på papper

Helge Linden 1897-1961 Olja på pannå

Bertil Vallien Skulptur Glas 1900-tal

Ulrica Hydman Vallien 1938-2018 Glasägg Unik 1900-tal

Thore Sunna Skrin / Svepask Sameslöjd 1900-tal

Ellen-Kitok Andersson Saltflaska, Rotslöjd 1900-tal

Utvalda inlägg